Trafik Sigortası

Fabrika Sigorta Trafik Sigortası Telefonu: 0 543 322 74 52

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir ve Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortası yaptırmak zorunlu mu sorusunun yanıtı, belirtildiği gibi, devlet tarafından zorunlu tutulan bir sigortadır.

Türkiye’deki en yaygın sigorta çeşitlerinden biri olan Trafik Sigortası, aynı zamanda sorumluluk sigortası kapsamına girmektedir ve bu yüzden 3. şahıslara verilen maddi ve bedensel hasarları kapsar. Buna ek olarak bu sigorta türünün herhangi bir kaza halinde ait olduğu aracın ya da poliçe sahibinin alacağı zararları karşılamayacağının altını çizelim.

Trafik Sigortası Hasarsızlık İndirimi

Poliçelerde hasarsızlık sebebiyle prim indirimi veya hasar sebebiyle prim artırımı basamak esasına göre uygulanır.

Zorunlu Trafik Sigortası Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Zorunlu Trafik Sigortası geçerlilik süresi 1 yıldır. Her yıl, poliçe döneminin sonunda Trafik Sigortası yenileme işleminizi  acentenizden gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni Alınan Otomobilde Trafik Sigortası Ne Kadar Sürede Yapılmalı?

Sıfır bir araç satın aldığınızda trafiğe çıkmadan önce trafik sigortanızı yaptırmalısınız. Ancak ikinci el bir araç satın aldığınızda, noterde satış işlemlerinden sonraki 15 gün içerisinde aracınızın trafik sigortasını yaptırabilirsiniz.

Trafik Sigortası Cezası Nedir?

Para cezası ile telafi edilemez. Trafik sigortası yenilemesinin yaptırılmadığı fark edildiğinde aracınız bağlanır ve trafiğe çıkmanız yasaklanır.

Biraz da teknik bilgi…

SİGORTA KAPSAMI

A.1- Sigortanın Kapsamı

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.
Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

A.2- Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

A.3- Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

a) İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
b) İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,
c) İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
d) Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler,
e) Manevi tazminat talepleri,
f) İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
g) İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
h) Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler,
i) Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar,
j) Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,
k) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar.
l) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri.
m) Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.

Size en uygun trafik sigortası için bizden teklif almayı unutmayın.

HIZLI TEKLİF AL