CMR ve FFL Sigortası Hasarları İle İlgili Bilgiler

Genel ve Frigo hasarlarında araç tahliyesi esnasında yükle ilgili herhangi bir hasar görüldüğü taktirde tahliye durdurulmalı ve sigortacıya ait hasar bildirim formu doldurularak sigortacıya yazılı olarak hasar bildiriminde bulunulmalıdır.

Sigortacının talimatları doğrultusunda eğer ki ekspertiz ihtiyacı söz konusu ise bu durumda sigortacıya ekspere yardımcı olabilecek kişinin irtibat bilgileri ve aracın bulunduğu yerin açık adresi iletilmelidir. Hasar bildirim formu ile beraber yüke ilişkin evraklardan öncelikli olarak hamule senedi (CMR) , mal faturası, tutanak iletilmelidir. Hasarın doğası gereği sigortacı tarafından başkaca evraklara ihtiyaç duyulabilir.

Özellikle hasarlı olan ürünlerin araç içerisindeyken fotoğraflarının çekilmesi ekspertiz gerekmeyen dosyalarda sigortacıya kolaylık sağladığından dolayı son derece önem taşır. Şoförlerin hasar tespit edildiğinde kendi imkanları ile hasarı fotoğraflandırmaları konusunda uyarılmaları gerekir

Hırsızlık, kaza, yangın gibi durumlarda derhal polise haber verilmeli ve tutanak tutturulmalıdır. Ayrıca yine hasar bildirim formu ile beraber hamule senedi, mal faturası ve ekspere yardımcı olabilecek şahısların irtibat bilgilerinin yazılı olarak sigortacıya iletilmesi gerekir.

CMR / FFL poliçesi genel şartlarında ilgili maddeler ile belirlenmiş olan hasar bildirimi prosedüründe hasar bildirim süresi önem taşır. Sigortalı oluşabilecek her türlü hak ve taleplerin bilgisini sigortacıya derhal (en geç bir hafta) bildirmek ve sigortacının talimatını almak ile yükümlüdür.

Yine sigortalı muhtemelen 2.500 €’ yu aşabilecek hasarlarda sigortacıyı bilgilendirmek ve ekspertiz imkanı sağlamak, ekspere yardımcı olmak ile yükümlüdür.

Hasar Formu

Fabrika Sigorta | CMR ve FFL Sigortası Hasarları İle İlgili Bilgiler