Emtia / Mal Sigortası Hasarı İle İlgili Bilgiler

Hasar Meydana Geldiğinde Yapılacak İşlemler

Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortalı değilmiş gibi hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara uğrayan emtiaları şirket yetkilisinin veya eksperin görüşlerine hazır hale getirecektir.

Sigortalı, rücu haklarımızın korunması için deniz taşımalarında 3 gün, kara taşımalarında 8 gün içerisinde taşıyıcıya hasar bildirimi yapmak zorundadır.

Sigortalı, eğer bir deniz taşımacılığı söz konusu ise, yükte meydana gelen hasarın ileride tazmin edileceğine dair gemi donatanından veya acentesinden teminat mektubu almalıdır, aksi takdirde gemiye tedbir konulması yoluna gidilmelidir.

Emtia Kıymet Taşıma Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler:

 • Sigorta poliçesi
 • Beyan yazısı,
 • Fatura,
 • Konsimento, hamule senedi, CMR,
 • Kargo raporu,
 • Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde),
 • Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde),
 • Tutanak,
 • Çeki listesi,
 • Hasar fotoğrafları,
 • Nakliyeciye çekilen protesto
 • Hasar trafik kazası sonucu oluşmuş ise trafik zaptı, ehliyet, ruhsat fotokopileri,
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
Fabrika Sigorta | Emtia / Mal Sigortası Hasarı İle İlgili Bilgiler